วันที่ 15 มีนาคม 2566 นางสาวนิศากร สมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นางสาวนิศากร สมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2