วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ได้ดำเนินการจัดการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม ได้ดำเนินการจัดการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2