วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือก นักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ครั้งที่ 2 ณ สพป.ลำพูน เขต 2 อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือก นักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ครั้งที่ 2 ณ สพป.ลำพูน เขต 2 อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2