โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) รับสมัครครูต่างชาติ