โรงเรียนบ้านแวนร่วมกับโครงการครูแดร์ (สถานีตำรวจภูธรเชียงคำ จ.พะเยา)เปิดโครงการให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6 โดยมีครูแดร์จาก สภ.เชียงคำเข้ามาให้ความรู้ ทุกวันอังคารเวลา 13.30 – 14.30 โครงการครูแดร์ หรือ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) เป็นโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ก่อตั้งโดยกรมตำรวจเมืองลอสแองเจลิส กับเขตการศึกษาร่วมเมืองลอสแองเจลิส เพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยาเสพติดและวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง

โรงเรียนบ้านแวนร่วมกับโครงการครูแดร์ (สถานีตำรวจภูธรเชียงคำ จ.พะเยา)เปิดโครงการให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6 โดยมีครูแดร์จาก สภ.เชียงคำเข้ามาให้ความรู้ ทุกวันอังคารเวลา 13.30 – 14.30 โครงการครูแดร์ หรือ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) เป็นโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ก่อตั้งโดยกรมตำรวจเมืองลอสแองเจลิส กับเขตการศึกษาร่วมเมืองลอสแองเจลิส เพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยาเสพติดและวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2