วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมคณะ ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน “โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และสื่อสารสู้ภัยฝุ่น เพื่อการตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก” (ห้องเรียนสู้ฝุ่น) รอบที่ 2 ของโรงเรียนบ้านขุนกำลัง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมคณะ
ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน “โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และสื่อสารสู้ภัยฝุ่น เพื่อการตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก” (ห้องเรียนสู้ฝุ่น) รอบที่ 2 ของโรงเรียนบ้านขุนกำลัง