DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

14 กันยายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

13 กันยายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

13 กันยายน 2566

วันที่ 10 กันยายน 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 มอบหมายนางนพมาศ วรผาบ รองผู้อำนวยการ สพป. พะเยา เขต 2 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมงานการสัมมนาวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สพฐ.ระดับภาคเหนือ ณ รร.อนุบาลเชียงราย(พื้นที่สันต้นเปา) จ. เชียงราย ทั้งนี้มีตัวแทนโรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2 เข้ารับรางวัล ได้แก่ รร.อนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) รางวัลรร.ต้นแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย รร.บ้านทุ่งกล้วย รร.ต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงรุกและผลงานดีเด่นด้าน Coding ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์

ผู้เข้าชม: 34

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

10 กันยายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

8 กันยายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

8 กันยายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

6 กันยายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

6 กันยายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

6 กันยายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

2 กันยายน 2566
1 2 3 56
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2