การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลด

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2565

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2