เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

การประกาศเจตนารมณ์ NO Gift Policy

 

ดาวน์โหลด

 

นโยบายงบรับและให้ของขวัญ

 

ดาวน์โหลด

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2