ประกาศ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว ด.ญ.กัลยารัตน์ โยธาศรี นักเรียน ป.5 ร.ร.ชุมชนหนองสอวิทยาคาร สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งกระดูก

ประกาศ

            ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวด.ญ.กัลยารัตน์ โยธาศรี นักเรียน ป.5 ร.ร.ชุมชนหนองสอวิทยาคาร สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งกระดูก อาการข้างเคียงที่พบ จะมีเกล็ดเลือดขาวต่ำต้องทำการให้เลือดอย่างต่อเนื่อง และรับการคีโมฉายแสง ด้วย ด.ญ.กัลยารัตน์ ป่วยเป็นเวลานาน ส่งผลให้ครอบครัวที่มีฐานะยากจน ขาดค่ารักษา ค่าใช้จ่ายเฝ้าไข้น้อง บวกกับพ่อของน้องไปมีครอบครัวใหม่ ปัจจุบันแม่ของน้องต้องดูแลน้องเพียงลำพัง ในการนี้จึงขอความเมตตา จากทุกท่านโดยท่านสามรถช่วยบริจาคได้ทาง บัญชีธนาคารออมสิน สาขาเทศโก้โลตัสกาฬสินธุ์

ชื่อบัญชี นางสาวชไมพร คำโสภาเลขบัญชี 020-2730–2574-0

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2