ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผอ.สถานศึกษา และผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566