ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพป.พะเยา เขต 2 เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูกรณีพิเศษและเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัด สพป.พะเยา เขต 2