ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าศิษย์เก่าสามัคคี โรงเรียนบ้านแฮะ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา วันที่ 13 เมษายน 2566