ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่งและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา.ร

ดาวน์โหลด

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2