รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปี .ศ. 2566

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

ดาวน์โหลด

 

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปี .ศ. 2565

ดาวน์โหลด

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2