นางสาวอัจฉรา ใจกล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning สพป.พะเยา เขต 2

 

ตัวอย่าง แผนทศนิยม Activelearning ครูอัจฉรา ใจกล้า อ

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2