แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O39แผนป้องกันฯ ปีงบฯ 2565

 

ดาวโหลดไฟล์