นางสาวรุ่งนภา ศรชัย ชนะเลิศกิจกรรมการประกวดแข่งขัน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาสื่อที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอน ระดับจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2566

นางสาวรุ่งนภา ศรชัย

ชนะเลิศกิจกรรมการประกวดแข่งขัน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาสื่อที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอน ระดับจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2566

 

 


สื่อ นวัตกรรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษต่างๆ จาก นางสาวรุ่งนภา ศรชัย


ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2