รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลด

 

รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลด

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2