สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-18

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-17
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-16

ประจำเดือน ธันวาคม 2564

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-15
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-14

ประจำเดือน มกราคม 2565

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-13

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-12

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-11
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-9
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-10

ประจำเดือน มีนาคม 2565

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-8
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-7

ประจำเดือน เมษายน 2565

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-6
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-5

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-4
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-2
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-3

ประจำเดือน มิถุนายน 2565

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-1

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2