สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค.65

ดาวน์โหลด

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ย.65

ดาวน์โหลด

ประจำเดือน ธันวาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค.65

ดาวน์โหลด

ประจำเดือน มกราคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ม.ค. 66

ดาวน์โหลด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.พ 66

ดาวน์โหลด

ประจำเดือน มีนาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี.ค. 66

ดาวน์โหลด

ประจำเดือน เมษายน 2566

เม.ย.66

ดาวน์โหลด

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

พ.ค.66

ดาวน์โหลด

 

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2