mersin web tasarımexxen izleporno film izle

ติดต่อเรา…


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

บ้านจุนรัชดา หมู่ที่ 17 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150

ติดต่อเราได้ที่ :
เบอร์โทรศัพท์ 054-079867-9
โทรสาร 054-421186
Web Site : https://www.phayao2.go.th
e-Mail : [email protected]
e-Mail : [email protected]
e-Mail : [email protected]

แผนที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงาน


ลำดับ รายการที่อยู่/อำเภอเบอร์โทรศัพท์
1หน้าห้อง ผอ.สพป.พย.2 สนง.ผู้บังคับบัญชา37
2กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 12, 40
3ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(คุณพชร)
(คุณกนกวรรณ)
(ธุรการกลุ่ม)
36
14
22
26
4กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
(คุณอมรรัตน์)
(คุณบุษราคัม)
29
18
31
5กลุ่มนโยบายและแผน
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
33
15
6กลุ่มนิเทศ ฯ ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ
(เลขา ศน.)
(มิว กวาง)
25
21
34
7กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19
8กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(คุณพิสุทธา)
42
9กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มกฎหมายและคดี 30
10หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน17
11นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผอ.สพป.พะเยา เขต 20818840271
12นายเสมอ วงค์พุฒรอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 20932591396
13นายมรกต อนุเคราะห์รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 0815302644
14นายนิคม กีรติวรางกูลรอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 0979208990

Copyright © 2021. Phayao Primary Educational Service Area Office 2