ข่าวและกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านสบทุ “คีรีราษฎร์สงเคราะห์” นำนักเรียนฉีดวัคซีนโควิค 19

3 ธ.ค. 2564 โรงเรียนบ้านสบทุ”คีรีราษฎร์สงเคราะห์” นำนักเรียนอายุ 12 ปีเต็มขึ้นไป รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 จำนวน 2 คน และเข็มที่ 1 เพิ่มอีก 2 คน ณ โรงพยาบาลเชียงคำ ตามที่ได้สำรวจนัก

[ ... ]

โรงเรียนบ้านสันปูเลย จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

วัน ศุกร์ ที่3 ธันวาคม 2564 เนื่องด้วยวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติเพื่อเป็นการเฉล

[ ... ]

3 ธันวาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมวันชาติ โรงเรียนบ้านทุ่งมอก “ราษฎร์อนุกูล” จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา

[ ... ]

โรงเรียนบ้านน้ำมินต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบ้านน้ำมินต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะในโรงเรียน..ด้วยความยินดียิ่ง. Facebook iconFacebookTw

[ ... ]

กิจกรรม “วันสมเด็จพระมาหาธีรราชาเจ้า” กลุ่มลูกเสือโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 กิจกรรม “วันสมเด็จพระมาหาธีรราชาเจ้า” กลุ่มลูกเสือโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) นำโดย นายโสภณ นาปรัง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ &#8211

[ ... ]

ผู้อำนวยการเอกพันธ์ ทนันไชย ได้นำผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี และลูกเสือสำรอง โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย ได้ประกอบพิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้ทรงพระราชกำเนิดลูกเสือไทย

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการเอกพันธ์ ทนันไชย ได้นำผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี และลูกเสือสำรอง โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย ได้ประกอบพิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลัยเพื่อน้อมรำลึ

[ ... ]

คณะครูโรงเรียนบ้านก๊อหลวงถวายภัตตาหาร อาหารแห้ง และเยี่ยมให้กำลังใจกับชาวบ้าน

1 ธันวาคม 2564 บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) คณะครูโรงเรียนบ้านก๊อหลวงถวายภัตตาหาร อาหารแห้ง และเยี่ยมให้กำลังใจกับชาวบ้านที่กักตัวในเขตบริการของโรงเรียนบ้านก๊อหลวง บ้านก๊อซาว บ้านก๊อหลวงและบ้านทุ่งกว๋าว Fa

[ ... ]

ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

26, 30 พ.ย.64 ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำบันทึกข้อตกลงพัฒนงาน (PA) กับการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าฯ และโรงเรียนบ้านเลี้ยว (ที่รวมทีมงานโรงเรียนบ

[ ... ]

กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ active learning

โรงเรียนบ้านร่องแมด จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ active learning เกิดจากการเรียนรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติและมีความสุขทั้งนักเรียนและครูผู้สอนเกิดทักษะชีวิตทักษะอาชีพรวมถึงคุณธรรมจริยธรรมทำให้เป็น

[ ... ]

พิธีรับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนภาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ ๔๒

๒๕​ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๔ นายณัฐฐศรัณฐ์  พรหมเผ่า ผอ.รร.บ้านน้ำมิน ร่วมพิธีรับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ ๔๒ โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมน

[ ... ]

พิธีรับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนภาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ ๔๒

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางลักษณา จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนภาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเ

[ ... ]
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2