ข่าวและกิจกรรม สพป.พะเยา เขต 2

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การประเมินผอ.รร. ใหม่ ของคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านที่ 1 และด้านที่ 2

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การประชุมคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อให้ข้

[ ... ]

เข้าร่วมประชุมทางไกลการประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 – 18

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าร่วมประชุมทางไกลการประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 – 18 โดยผ่านสื่ออิเล็

[ ... ]

อบรมให้ความรู้แก่ลูกเสือ – เนตรนารี จิตอาสาพระราชทานในอำเภอเชียงคำ รุ่นที่ 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเป

[ ... ]

เข้าร่วมประชุมทางไกลการประชุมตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าร่วมประชุมทางไกลการประชุมตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ

[ ... ]

ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2564 ประจำวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564

นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2564 ประจำวันพุธ

[ ... ]

การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว. PA

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม

[ ... ]

เข้าร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการนำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา ผ่านระบบ Video Conferrence

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการนำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเข้าสู่ร

[ ... ]

ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล

[ ... ]

การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดพะเยา อ.เมื

[ ... ]

โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับร

[ ... ]

รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2564 ประจำวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ

[ ... ]

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โครงการกอ

[ ... ]
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2