วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน โรงเรียนบ้านดู่ โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง โรงเรียนบ้านนาอ้อม และโรงเรียนบ้านน้ำปุก อ.ปง จ.พะเยา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน โรงเรียนบ้านดู่ โรงเรียนบ้านห้วยแม่

[ ... ]

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา “พะเยาเกมส์” ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา “พะเยาเกมส์” ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับตัวแทนจากเขตพื

[ ... ]

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนบ้านหลวง โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว โรงเรียนบ้านแฮะ และโรงเรียนบ้านแม่ทาย อ.ปง จ.พะเยา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนบ้านหลวง โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม โรง

[ ... ]

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด เด็กหญิงธุวพร นันทะแสน นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย และครอบครัว เนื่องจากบ้านได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย ภายในบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมด ณ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด เด็กหญิงธุวพร นันทะแสน นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย และค

[ ... ]

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน , โรงเรียนชุมชนดอนไชย

[ ... ]

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาสู่สังคมดิจิทัลเพื่อมุ่งเน้นสู่ระบบราชการ 4.0 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

[ ... ]

นายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 และนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 15/2565 ประจำวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

นายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 และนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 15/2565 ประจำวันพุ

[ ... ]

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 ร่วมพิธีเปิดและการแข่งขันแฮนด์บอลชายหาด กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 พะเยาเกมส์ ณ สนามโรงเรียนพญาลอวิทยาคม อ.จุน จ.พะเยา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 ร่วมพิธีเปิดและการแข่งขันแฮนด์บอลชายหาดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 พะเยาเกมส์ ณ สนามโรงเรียนพญาลอวิทยาคม อ.จุน จ.พะเยา

[ ... ]

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบทางไกลจอภาพ(video conference)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฎ

[ ... ]

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบ การประเมินศักยภาพและจัดทำข้อมูลรายละเอียดการย้ายของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกนณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบ การประ

[ ... ]

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน)

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุค

[ ... ]

วันที่ 30 เมษายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2565

วันที่ 30 เมษายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

[ ... ]
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2