ตอนที่ 1 วันที่ออกอากาศ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนะนำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ตอนที่ 2 วันที่ออกอากาศ 8 พฤษภาคม 2563 เรื่อง Pedagogy 1 แนวทางจัดการเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรม เนินน้ำและหมุดลอยน้ำ

ตอนที่ 3 วันที่ออกอากาศ 12 พฤษภาคม 2563 เรื่อง Pedagogy 2

ตอนที่ 4 วันที่ออกอากาศ 14 พฤษภาคม 2563 เรื่อง รู้จักอากาศด้วยประสาทสัมผัส ตอนที่ 1

ตอนที่ 5 วันที่ออกอากาศ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง รู้จักอากาศด้วยประสาทสัมผัส ตอนที่ 2

ตอนที่ 6 กิจกรรม รู้จักน้ำด้วยประสาทสัมผัส ตอนที่ 1

ตอนที่ 7 กิจกรรม รู้จักน้ำด้วยประสาทสัมผัส ตอนที่ 2

ตอนที่ 8 วันที่ออกอากาศ 28 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แสงและภาพ

ตอนที่ 9 วันที่ออกอากาศ 2 มิถุนายน 2563 เรื่อง ภาพเคลื่อนไหว

ตอนที่ 10 วันที่ออกอากาศ 4 มิถุนายน 2563 เรื่อง ภาพเคลื่อนไหวในแสงสีแดงและสีเขียว

ตอนที่ 11 วันที่ออกอากาศ 9 มิถุนายน 2563 เรื่อง ลูกข่างหลากสี

ตอนที่ 12 วันที่ออกอากาศ 11 มิถุนายน 2563 เรื่อง ส่องกระจก

ตอนที่ 13 วันที่ออกอากาศ 17 มิถุนายน 2563 เรื่อง กระจกกับภาพน่าพิศวง

ตอนที่ 14 วันที่ออกอากาศ 18 มิถุนายน 2563 เรื่อง การหักเหของแสงสีขาว

ตอนที่ 15 วันที่ออกอากาศ 24 มิถุนายน 2563 เรื่อง เงาของตุ๊กตาจะทอดยาวเมื่อไร

ตอนที่ 16 วันที่ออกอากาศ 25 มิถุนายน 2563 เรื่อง กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานฯและสรุปโครงการ

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2