Previous
Next

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การประเมินผอ.รร. ใหม่ ของคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านที่ 1 และด้านที่ 2

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การประชุมคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อให้ข้

[อ่านต่อ]

เข้าร่วมประชุมทางไกลการประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 – 18

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าร่วมประชุมทางไกลการประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 – 18 โดยผ่านสื่ออิเล็

[อ่านต่อ]

อบรมให้ความรู้แก่ลูกเสือ – เนตรนารี จิตอาสาพระราชทานในอำเภอเชียงคำ รุ่นที่ 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเป

[อ่านต่อ]

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

บริการสำนักงานออนไลน์

AMSS
รับ-ส่งหนังสือราชการ
ฐานข้อมูลกลาง
ระบบฐานข้อมูลกลาง
เงินเดือนข้าราชการ
เงินเดือนข้าราชการ
เงินเดือนพนักงานราชการ
เงินเดือนพนักงานราชการ
เงินเดือนบำนาญ
เงินเดือนบำนาญ
การเลื่อนเงินเดือน
ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน

โรงเรียนบ้านสบทุ “คีรีราษฎร์สงเคราะห์” นำนักเรียนฉีดวัคซีนโควิค 19

3 ธ.ค. 2564 โรงเรียนบ้านสบทุ”คีรีราษฎร์สงเคราะห์” นำนักเรียนอายุ 12 ปีเต็มขึ้นไป รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 จำนวน 2 คน และเข็มที่ 1 เพิ่มอีก 2 คน ณ โรงพยาบาลเชียงคำ ตามที่ได้สำรวจนัก

[อ่านต่อ]

โรงเรียนบ้านสันปูเลย จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

วัน ศุกร์ ที่3 ธันวาคม 2564 เนื่องด้วยวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติเพื่อเป็นการเฉล

[อ่านต่อ]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานวิชาการ

นางสาวยุวดี จอมศรี

ติดต่อเรา

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
  • บ้านจุนรัชดา หมู่ที่ 17 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
  • Website: https://www.phayao2.go.th/
  • โทรศัพท์ 0-5407-9867-9
  • โทรสาร 054-421186
  • e-Mail : [email protected]
  • e-Mail : [email protected]
  • e-Mail : [email protected]
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2