mersin web tasarımexxen izleporno film izle

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์ใหม่(ว9/2564:วPA)

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นาย

อ่านต่อ »

การประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 2

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายช

อ่านต่อ »

เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา

อ่านต่อ »

นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 4 ตุลาคม 2564

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายช

อ่านต่อ »
Copyright © 2021. Phayao Primary Educational Service Area Office 2