วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาท แก่ครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 ในโอกาสเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายนิคม กีรติวรางกูร
รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาท แก่ครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565
ในโอกาสเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2