19 ตุลาคม 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายให้นายชนธัญ ติ้บเมืองมา รองผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมจัดลำดับความสำคัญการขอจัดตั้งงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

19 ตุลาคม 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายให้นายชนธัญ ติ้บเมืองมา รองผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมจัดลำดับความสำคัญการขอจัดตั้งงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2