นายภาณุพล ยิ้มใหญ่ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ครูต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning สพป.พะเยา เขต 2

 

แผน Active Learn Phonics ai - ay P.3

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2