นางสาวสุทธิรักษ์ แสงเรือน การศึกษาพิเศษเรียนรวม ครูต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning สพป.พะเยา เขต 2

แผนประเมินActive Learning

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2