นางลัดดาวัณย์ ธิมา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning สพป.พะเยา เขต 2

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 28.8.65

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2