นางนริศรา คำวัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย ครูต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning สพป.พะเยา เขต 2

Active กล่องปริศนา

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2