วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

 


วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 1
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 2
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 3
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 4
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 5
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 6