วันที่ 29 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน และตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 29 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2