รายงานผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษาหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม ( Intensive English Program : IEP) ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

02บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ปรับ 19.09.65

 

ดาวโหลดไฟล์