วันที่ 27 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพครู เครือข่ายสร้างสรรค์สังคมสูงวัยสุขภาพดี ณ ห้องประชุมไลฟ์กรุ๊ฟ อ.จุน จ.พะเยา

วันที่ 27 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพครู เครือข่ายสร้างสรรค์สังคมสูงวัยสุขภาพดี ณ ห้องประชุมไลฟ์กรุ๊ฟ อ.จุน จ.พะเยา