เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) จัดโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โดยมีนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ เป็นประธานในการเปิดโครงการ มีดร มนสิช สิทฺธิสมบูรณ์ เป็นวิทยากร ในการอบรม

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) จัดโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โดยมีนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ เป็นประธานในการเปิดโครงการ มีดร มนสิช สิทฺธิสมบูรณ์ เป็นวิทยากร ในการอบรม

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2