นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 33/2565 ประจำวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 และประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ และผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 32/2565 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

 

นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 33/2565 ประจำวันพุธที่ 21 กันยายน 2565และประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ และผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 32/2565 ณ ห้องประชุมเวียงลอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2