21 กันยายน 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนกำลัง ร่วมทำกิจกรรม อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ขอให้เราร่วมสร้างสันติภาพด้วยการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์

21 กันยายน 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนกำลัง ร่วมทำกิจกรรม อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ขอให้เราร่วมสร้างสันติภาพด้วยการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2