วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ณ ห้องประชุมไลฟ์กรุ๊ฟ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.
นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ณ ห้องประชุมไลฟ์กรุ๊ฟ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2