นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม”โครงการอบรมค่ายทักษะชีวิต” ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม”โครงการอบรมค่ายทักษะชีวิต” ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2565
ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2