วันที่ 16 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายนิคม กีรติวรางกุร รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ “บุคคลสัญจรและออนไลน์” เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) และแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายนิคม กีรติวรางกุร รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ “บุคคลสัญจรและออนไลน์” เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) และแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2