วันที่ 14 กันยายน 2565 นายสุวัฒน์ โยปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางถ้ำ และครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนของโรงเรียน เข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศประจำปี 2565 จาก นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายสุวัฒน์ โยปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางถ้ำ และครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนของโรงเรียน เข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศประจำปี 2565 จาก นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2