วันที่ 12 กันยายน 2565 นายนิคม กีรติวรางกูร รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ดำเนินการปฐมนิเทศ ครูบรรจุใหม่ในตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 9 ราย ณ ห้องเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2 และรายงานตัวที่โรงเรียนตามที่ได้รับแต่งตั้งเรียบร้อย

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายนิคม กีรติวรางกูร
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ดำเนินการปฐมนิเทศ ครูบรรจุใหม่ในตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 9 ราย
ณ ห้องเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2 และรายงานตัวที่โรงเรียนตามที่ได้รับแต่งตั้งเรียบร้อย

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2