นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การรณรงค์ ต่อต้าน แก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยนายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต ๒ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

 

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การรณรงค์ ต่อต้าน แก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยนายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต ๒ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย