วันที่ 7 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนประพฤติดี แต่ยากจน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย นางสาวธวัลวรัตน์ ชาครธนาเกียรติ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี และนายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยาเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนประพฤติดี แต่ยากจน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย นางสาวธวัลวรัตน์ ชาครธนาเกียรติ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีและนายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยาเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2