วันที่ 5 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายนิคม กีรติวรางกุร รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 “หลักสูตรใกล้ครู ใกล้ใจ” รุ่นที่ 1 วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายนิคม กีรติวรางกุร รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 “หลักสูตรใกล้ครู ใกล้ใจ” รุ่นที่ 1 วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2