วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ไชยลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระ คณะครู เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีฯ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ไชยลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระ คณะครู เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีฯ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา