วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 นำบุคลากรในสังกัดเข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้าน – การจัดทำแผน PA ของผล เขต รอง ผอ เขต, ศึกษานิเทศก์ – การจัดท่า TD PLAN ของบุคลากรทางการศึกษา -การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก -ITA

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 นำบุคลากรในสังกัดเข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้าน
– การจัดทำแผน PA ของผล เขต รอง ผอ เขต, ศึกษานิเทศก์
– การจัดท่า TD PLAN ของบุคลากรทางการศึกษา
-การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
-ITA

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2