นายชาญชัย  ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมฎนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒

นายชาญชัย  ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมฎนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2